Maihaugenkonferansen 2023

Sentrale talere


bilde av Noman

Noman Mubashir

Programleder og journalist

Noman Mubashir er programleder og journalist i NRK. Han var den første nyhetsoppleseren i Norge med flerkulturell bakgrunn. Mubashir er norskpakistaner, muslim og homofil. Han har skrevet flere bøker og har gjennom mange år engasjert seg i samfunnsdebatten.


Even Aleksander Hagen

Fylkesordfører i Innlandet

Even Aleksander Hagen er genuint opptatt av et inkluderende Innlandet. Hagen bruker sin viktige rolle til å formidle på en personlig måte et inkluderende og varmere samfunn.


Bilde av Line Alsaker

Line Alsaker

Journalist og podkastprodusent

Line Alsaker har vært sentral i utviklingen av NRK sin podkast Hele historien, som har vunnet en rekke priser. I år er det 20 år siden drapene på Valdresekspressen. Alsaker har produsert podkasten om disse hendelsene og kommer til Maihaugen for å fortelle mer om dette.


Bilde av Leo Ajkic

Leo Ajkic

Programleder

Leo Ajkic har siden 2007 vært en nyskapende, uredd og engasjert mediepersonlighet. Han har et brennende samfunnsengasjement og utradisjonell tilnærming til de store og små spørsmålene i livet. Ajkic flytter og utfordrer grenser noe NRK serien Rus er et tydelig eksempel på.


Bilde av Fredrik Lykken

Fredrik Lykken

Politioverbetjent/Politikontakt Innlandet politidistrikt

Fredrik Lykken har en allsidig bakgrunn fra politiet, og har et brennende engasjement for forebyggende arbeid. Lykken jobber nå som politikontakt og ønsker å bidra til ett varmere og tryggere samfunn for alle parter. Gjennom politiet har han fulgt ungdomsmiljøer tett gjennom mange år.


Bilde av Jon Haukeland

Jon Haukeland

Dokumentarfilm regissør

Jon Haukeland er aktuell med den nye filmen Krigere. I filmen møter vi minoritetsungdom i drift, mellom øst og vest, mellom by og land. Den sterke filmen er i stor grad basert på virkelige hendelser med innslag av dokumentarklipp. Filmskaperen kommer til Maihaugenkonferansen for å snakke om arbeidet med denne produksjonen.


Bilde av Berat Jusufi

Berat Jusufi

Miljøarbeider

Berat Jusufi spiller seg selv som miljøarbeider i NAV i filmen Krigere. Filmen baserer seg på ekte hendelser og vi følger Berat som ønsker å redde Mamo fra å havne i et kriminelt nettverk.


Bilde av Ingjerd Thon Hagaseth

Ingjerd Thon Hagaseth

Prosjektleder i Ung inkludering

Ingjerd Thon Hagaseth er innovasjonskoordinator for samarbeidsavtalen mellom NAV og HiNN der ungt utenforskap har vært ett av tre innsatsområder siden oppstarten i 2017. Hagaseth er også en del av forskningsmiljøet på HiNN og har lang prakademisk erfaring fra grunnskole, videregående skole, karrieresenter, NAV, attføringsbedrift, statsforvalter mv.


Ine Nyhus Solli

Ungdomsskoleansvarlig for Elevorganisasjonen i Innlandet

Ine Nyhus Solli mener at man ikke måtte være over en viss alder, ha tatt høyere utdanning eller ha hørt til et parti i lang tid for å kunne engasjere seg – samfunnsengasjement skal være mulig for alle. Solli er opptatt av at alle har en plass i samfunnet, og derfor har alle like stor rett til å kunne mene noe i samfunnsdebatten. Ine er medlem av Statsforvalteren sitt barne- og ungeberedskapsråd samt at hun sitter i Sel kommune sitt ungdomsråd


Bilde av Suhur Lorch-Falch

Suhur Lorch-Falch

Fylkespolitiker i Innlandet

Suhr Lorch-Falch er en samfunnsengasjert kvinne som kom til Norge som flyktning fra Somalia i 1997. Hun har jobbet innen ulike humanitære organisasjoner med særlig interesse for flyktninger, inkludering, folkehelse og migrasjonshelse. Lorch-Falch er kjent for sitt brennende engasjement både som fylkespolitiker for Miljøpartiet og som medmenneske. Hun har vært medlem av Hedmark flerkulturelle råd i ni år, og i dag har hun en observasjonsrolle i Innlandet flerkulturelle råd.


Hans Seierstad

Bonde og politiker

Hans Seierstad er bonde og senterpartipolitiker. Seierstad var fylkesordfører i Oppland fire år, og ordfører i Østre Toten kommune i tolv år.  Han er en aktiv mann med flere tillitsverv og styreverv, og hjertet hans banker for frivillighetsarbeid.


Bilde av Karin Andersen

Karin Andersen

Tidligere stortingsrepresentant

Karin Andersen er en norsk politikker og tidligere stortingsrepresentant for Hedmark i 1997-2021. Karin har gjennom sitt arbeid på stortinget satt fokus på inkludering og utenforskap, med særlig omtanke for de vanskligstilte i samfunnet. 


Bilde Aiman Shaqura

Aiman Shaqura

Siviløkonom og gründer

Aiman Shaqura kom til Norge som flyktning fra Palestina etter å ha vært på flukt i 10 år gjennom 12 land. Shaqura vokste opp på Toten, der han gikk fra å pante flasker, pusse sko og vinduer til å omsette for over 100 millioner kr. I dag er han siviløkonom og gründer og han har mottatt flere Gasellediplomer.


Bilde Inger Lise Libakken

Inger Lise Libakken

Kunstner, pedagog og forfatter

Inger Lise Libakken er formidlingsleder i Kunstbanken på Hamar. Libakken har ansvar for vandreutstillinger, formidling og aktivitet for barn, unge og voksne. Hun er prosjektleder for samskapingsverkstedet Mitt sted i verden, hvor mer enn 100 innvandrere deltar hvert år.


Bilde Hvite menn som pusher 80

Hvite menn som pusher 80Nils Ole OftebroOle TorpKalle Fürst

Produsenter av podkasten Hvite menn som pusher 80

Podkasten hvite menn som fyller 80  spiller på Karpes sang «Hvite menn som pusher 50» og tar for seg - livet, ungdomstiden, døden, tro og tvil, vennskap, dagens aktualiteter. Det produseres få podkaster for folk over 50. Dette har trioen gjort noe med..Podkast nr. 12 i rekken blir tatt opp på Lillehammer under Maihaugenkonferansen, og blir det første opptaket med publikum.


Bilde Geir Selbæk

Geir Selbæk

Alderspsykiater, professor og forskningsleder.

Geir Selbæk jobber som forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, professor ved UiO og overlege ved hukommelsesklinikken Oslo universitetssykehus. Selbæk forsker på aldring og eldrehelse med et særlig fokus på demens. Han løfter utfordringer og muligheter ved det å bli eldre.


Kulturprogram

Kultur har alltid vært en viktig del av programmet til Maihaugenkonferansen. I år har vi valgt å ha fokus på generasjoner og utenforskap i innslagene. Konferansen åpner med dans og koreografi til diktet Still I Rise av poeten Maya Angelou. Diktet handler om styrken og motstanden til en person som står opp mot undertrykkelse og motgang og er både trassig og inspirerende. Danserne er elever ved Nordre Land kulturskole med Monica Sogn Evenstuen som lærer. Som avslutning på første dag kommer Lill Regine Skaug. Sangeren fra Brummundal ble kjent i hele landet gjennom deltagelsen i The Voice i år. Hun har også kjent utenforskap på kroppen etter ha levd med konsekvensene av dårlig helse i ung alder. Hun deler både litt av sin historie i samtale fra scenen, i tillegg til å synge for oss. Dag to begynner med innslag fra elever ved Create videregående skole på Lillehammer. Create ble opprettet i krysningspunktet mellom kreativitet og læring og med et ønske om at flere ungdommer i større grad skulle få mulighet til å bruke sine skapende evner på skolen — både for å utvikle sine kreative talenter, og for å bli et helere menneske. Som avslutning på konferansen får vi gleden av å oppleve Lillehammer seniorkor. Koret ble stiftet i 2000 og er et blandakor med 30 sangere. De satser på å være et kor med sangglede i fokus, hvor alle kan ha det gøy og utvikle seg i sitt eget tempo.


Maihaugenkonferansen 2023

Generasjoner

Plass til alle hele livet

Tema for årets konferanse er:

 • Ungt utenforskap
 • Generasjonsmøter
 • Migrasjonen
 • Digitalt utenforskap
 • Eldre som ressursProgram 2023

Maihaugenkonferansen 2023


1.juni 09:00 Registrering og mottakelse på Maihaugen 10:00 Åpning
 • Velkommen v/Fylkesordfører Even Aleksander Hagen
 • Hele historien bak historien - Knivdrapene på Valdresekspressen v/ Line Alsaker
 10:50 Ungt utenforskap
 • Rus og utenforskap v/Leo Ajkic og Fredrik Lykken
 11:40 Pause  12:00 Fortsettelse ungt utenforskap
 • Historien bak filmen Krigere v/Jon Haukeland og Berat Jusufi
 • Ung inkludering Kongsvinger v/Ingjerd Thon Hagaseth
 13:00 Lunsj  14:00 Generasjonsmøter og digitalt utenforskap
 • Hvorfor bruker jeg stemmen min? v/Suhur Lorch-Falch
 14:50 Pause  15:10 Generasjonsmøter
 • Generasjonspanel – samfunnsengasjement på tvers av generasjoner v/Ine Nyhus Solli, Ella Marie Hætta Isaksen, Suhur Lorch-Falch, Karin Andersen, Hans Seierstad
 16:30 Avslutning av dagen 19:00 Middag utendørs grillfest 2.juni 09:00 Åpning dag 2 09:15 Migrasjonen
 • Fra serieflyktning til seriegründer v/Aiman Shaqura
 • Mitt sted i verden - Kunstbanken Hamar v/Inger Lise Libakken
 10:15 Pause 10:35 Eldre som ressurs
 • Podkastinnspilling Hvite menn som pusher 80 v/Nils Ole Oftebro, Kalle Furst, Ole Torp
 11:35 Pause  11:55 Eldre som ressurs og avslutning
 • Eldrebølgen kommer, skal vi surfe, eller drukne? v/Geir Selbæk
 • Er det plass til alle hele livet? v/Noman Mubashir
 13:00 Lunsj og takk for din deltakelse på Maihaugenkonferansen

Maihaugenkonferansen er en fagfestival og en samlende arena for alle som jobber med inkludering, integrering og medborgerskap.

Kontakt