Velkommen til Maihaugenkonferansen

Velkommen til Maihaugenkonferansen1.-2. juni 2023

Maihaugenkonferansen er en nasjonal samlende arena for alle som jobber med inkludering, integrering og medborgerskap. Foreløpig program for Maihaugenkonferansen 2023.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Innlandet politidistrikt og Stiftelsen Lillehammer museum.

I tillegg til de faglige innslagene blir konferansen løftet fram av kulturelle innslag designet for anledningen. Maihaugen gir en fantastisk ramme rundt arrangementet, og byr også på utstillinger og god mat til deltagerne.

Maihaugenkonferansen er en fagfestival og en samlende arena for alle som jobber med inkludering, integrering og medborgerskap.

Kontakt