Maihaugenkonferansen Historie

Maihaugenkonferansen ble for første gang arrangert i 2003. Ideen om Maihaugenkonferansen slo rot hos Fylkeslegen/Fylkesmannen og daværende UDI Indre øst – seinere IMDI. Det var et ønske om å sette søkelys bla. på asylsøkernes mentale helse.

2023

Tema:Generasjoner

Innhold:
 • Ungt utenforskap
 • Generasjonsmøter
 • Migrasjonen
 • Digitalt utenforskap
 • Eldre som ressurs

2021

Tema:INNAFOR

Innhold:
 • Ekstremt utenforskap
 • Fakta og trender
 • Sårbare overganger
 • Sosial beredskap
 • Negativ sosial kontroll
 • Arbeid og medborgerskap

2018

Tema:Its up to you(th): mangfold gir muligheter

Innhold:
 • Innvandrerungdom – vår ressurs
 • Velkommen inn – møte med Norge
 • Vi vil bli noe
 • Identitet og tilhørighet
 • Vårt mangfoldige arbeidsliv
 • Vårt fremtidige arbeidliv
 • Hovedartist: Tarabband

2016

Tema:Hverdagsintegrering: å knekke nøtter og løse koder

Innhold:
 • Migrasjon: et folk som vandere
 • Mangfoldige Norge: å løse integreringskoder
 • Fra holdninger til handlinger: arbeid mot rasisme og diskriminering
 • Alle gode ting er 10
 • Kvalifisering og sysselsetting: jakten på gode løsninger
 • Kvalifisering og sysselsetting: å finne styrken i mangfoldet
 • Hverdagsintegrering: veien videre
 • Hovedartist: Jelena Tomašević

2014

Tema:Mangfold er hverdagen

Innhold:
 • Investering i framtiden: identitet og muligheter
 • Ung og engasjert
 • Ja, vi elsker
 • Mangfold gir muligheter
 • Vi har mye å feire
 • Hovedartist: Queendom

2012

Tema:Deltakelse, tillit, tilhørighet

Innhold:
 • Politiske veivalg, nærsyn og vidsyn
 • Variasjon, felleskap og likeverd
 • Forankring og samhandling
 • Tillit, tro og trygghet
 • Mangfoldig virkelighet

2010

Tema:Fra flyktning til innbygger

Innhold:
 • Politiske føringer for integrering og likestilling
 • Over alle grenser
 • Bosetting og integrering, mulighetenes marked
 • Forventninger og paradokser i arbeid med enslige mindreårige
 • Samhandling og nøkkel til inkludering
 • Brukermedvirkning, broer og felles plattformer

2008

Tema:Det utfordrende mangfoldet

Maihaugenkonferansen er en fagfestival og en samlende arena for alle som jobber med inkludering, integrering og medborgerskap.

Kontakt